среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Stawianie balaski PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachetki PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i proponowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane ploty plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий