среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało biegłym ślipiem trudno je odróżnić.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym ślepiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź od razu obrabia, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie kamieni na ogrodzenie plastykowe z Imielina na plot i furtkę ze sztachetek, przybierają one wtedy różne kolory czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż kroi się najogromniejsze bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno również ciąć na sześciany o równych konturach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy asyście specjalnych klinów a także dłut na małe, nieregularnych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z plastyku stosuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na balustrady z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania wewnątrz, gdyż poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru oraz własnych upodobań kształt kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki a także balustrady z plastyku na plot i furtkę ze sztachet konstruuje się z głazów różnego obrysu, zestawionych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród odłamków o nietypowych konturach, wypada je trafnie dobierać tzn. tak, tak aby forma każdego następnego łączył się z poprzednim. Żeby takie płot było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe dziury w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenia z Winylu z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur błyskawicznie niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają też mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Sprofilowane jednostki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий